Умови користування

Загальні умови користування веб-сайтом

ГО «Кожна Тварина» (далі – «Адміністрація») пропонує Вам (далі – «Користувач», «Ви») користуватися сайтом https://veganexpress.org/ (далі – «Сайт») в мережі Інтернет на даних умовах користування веб-сайтом (далі – «Умови»), що наведені нижче. Будь ласка, ознайомтеся з цими Умовами, оскільки вони стосуються вашого користування Сайту та всіма його піддоменами. У випадку Вашої незгоди із зазначеними Умовами ви повинні залишити цей Сайт.

1. Загальні положення:

1.1. Дані Умови регулюють умови використання Користувачами Сайту в мережі Інтернет.
1.2. Чинна версія Умов доступна за посиланням: https://veganexpress.org/termsofuse
1.3. Умови можуть бути змінені Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача про такі зміни. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту його оприлюднення, якщо інше не передбачено новою редакцією Умов. На Користувача покладається обов'язок самостійного ознайомлення із новими редакціями Умов.
1.4. Умови вступають у силу з моменту вираження Користувачем згоди, шляхом прийняття Умов при натисканні кнопки «Підписатися».
1.5. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів та сервісів.
1.6. Якщо Користувач не погоджується з Умовами, то Користувач не повинен користуватися Сайтом.

2. Використання Сайту:

2.1. Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайту користуватись інформаційними та комунікативними послугами. Усі матеріали і ресурси, що розміщені на Сайті на момент затвердження даних Умов, а також ті, що будуть розміщені в майбутньому, є предметом цих Умов.
2.2. Щоб отримати доступ до курсу «Веган-експрес» (далі – «Курс») на Сайті, Користувач повинен зазначити повну та правдиву інформацію про себе, відповідно до питань, які наведені у реєстраційній формі і підтримувати таку інформацію в актуальному стані.
2.3. Якщо під час реєстрації Користувач надає невірну інформацію чи у Адміністрації є підстави вважати таку інформацію невірною, неповною чи неточною, Адміністрація має право відмовити у наданні Користувачеві доступу до Курсу.
2.4. Користувач та Адміністрація не розголошують дані Користувача, якщо інше не передбачено Умовами та (або) Політикою конфіденційності Сайту.

2.5. Адміністрація має право:
2.5.1. використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень.
2.5.2. у будь-який час закрити будь-який ресурс як із так і без попереднього повідомлення Користувача. У такому разі Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.

2.6. Користувач має право:
2.6.1. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Сайті, в тому числі матеріалів, у яких міститься посилання на інші ресурси Адміністрації, здійснюється відповідно до Умов користування матеріалами.
2.6.2. В будь-який момент відмовитися від отримання розсилки або іншого інформаційного обміну між ним та Адміністрацією.
2.7. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також і використання такої інформації, в тому числі і з метою маркетингових досліджень та таргетинга на Сайті.

3. Обмеження прав Користувача:

3. 1. На права, затверджені Вами у цих Умовах, поширюються такі обмеження:
3.1.1. Ви не повинні продавати, здавати в оренду, передавати, розповсюджувати, розміщувати чи іншим чином комерційно використовувати Сайт;
3.1.2. Ви не повинні змінювати, створювати похідні роботи, розбирати, реверсувати компіляцію або реконструювати будь-яку частину Сайту;
3.1.3. Ви не маєте доступу до Сайту для створення подібного або конкурентного веб-сайту;
3.1.4. за винятком випадків, прямо зазначених у цих Умовах, жодна частина Сайту не може бути скопійована, відтворена, розповсюджена, перевидана, завантажена, показана, розміщена або передана у будь-якій формі або будь-якими способами, якщо не вказано інше, будь-яке майбутнє оновлення або інше доповнення функціональних можливостей Сайту регулюється цими Умовами.

4. Обмеження відповідальності Адміністрації:


4.1. Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп'ютеру Користувача та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту цілям та меті Користувача.
4.2. Адміністрація в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки понесені у зв'язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було наперед повідомлено про можливість понесення таких збитків, у зв'язку з використанням та/чи неможливістю використання Сайту.
4.3. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту
4.4. Адміністрація має право змінювати, призупиняти або припиняти роботу Сайту з попередженням або без попередження. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація не буде нести відповідальність перед Вами або будь-якою третьою стороною за будь-які зміни, переривання або припинення роботи Сайту або будь-якої його частини.

5. Заключні положення:

5.1. Дані Умови та відносини, що склались у результаті прийняття цих Умов регулюються чинним законодавством України.
5.2. Дані Умови є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв'язку з чим:
5.2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, що виявив намір укласти Договір;
5.2.2. Користувач, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;
5.2.3. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, має право відмовитися від його укладення;
5.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред'являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

5.3. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.
5.4. Заголовки до розділів Умов зазначені для зручності та не мають юридичної чи договірної сили.
5.5. Реквізити Адміністрації:

ГО «Кожна Тварина»
Телефон: +380951338783
E-mail: hello@kozhnatvaryna.org

ДОДАТКОВО:

Якщо Ви погоджуєтеся з даними умовами від імені юридичної особи, Ви вказуєте, що маєте право пов'язувати даними умовами цю юридичну особу, її філії та всіх користувачів, які отримують доступ до наших послуг через Ваш обліковий запис, в цьому випадку терміни «Ви» або «Ваш» відносяться до цієї юридичної особи, його філіям і користувачам, пов'язаним з ним.

Якщо у Вас немає таких повноважень або якщо Ви не згодні з цими умовами, Ви не повинні приймати цю угоду і не можете користуватися послугами veganexpress.org.